STARTUJ ULUBIONE CO NOWEGO? AGNIESZKA CEGIELSKA - NIEOFICJALNY INTERNETOWY FANKLUB REDAKCJA KONTAKT
Informacje o aktualizacji Skocz do działu Skocz do działu Skocz do działu Skocz do działu Skocz do działu Skocz do działu Skocz do działu Skocz do działu Skocz do działu Skocz do działu Skocz do działu Skocz do działu Skocz do działu Skocz do działu Skocz do działu Poczytaj lub dodaj wpis Czyli kto to tworzy Kontakt z nami
OSTATNI KOMENTARZ  ?

Budujemy carty ...
Sampler do c-6 ...
Byłem tam ... ...
Seks w szkole, ...

(33)
(17)
(3)
(2)
(2)WYBIERZ MELODIĘ       ?


The last ninja
The l.n. The wilderness
The last ninja 2
The l.n.2 The basement
The l.n.2 The final battle
The l.n.2 The mansion
The l.n.2 The office
The l.n.2 The sewers
The l.n.2 The street
The great giana sisters
The green beret
Turrican intro
Bubble Bobble Remix
Creatures
Game over
Mayhem intro
Diablo
Doom 2 Hell on Earth
Hi-octane
Xenon 2
Mario in the Loonybin
Tetris (gameboy) remix


Jaws
Spy vs spy
Draconus
Ghoust busters
Tetris (c-gameboy)
Duke Nukem 3D
SPRZĘT 


COVOX DO C-64   Ileż to opisów tego urządzenia ukazało się dla PC! Od prostych na rezystorach do wyrafinowanych kart symulujących w mniejszym lub większym stopniu Sound Blastery i tym podobne.

WERSJA PIERWSZA.

   Najprostsza wersja Covoxa, przyłączana do wyjścia drukarki i zawierająca rezystory, kosztuje około 7zł. Czy warto się nią zajmować? Otóż nie! Dlaczego?

   Aby osiągnąć wystarczającą dokładność należy użyć rezystorów o tolerancji 0,5%. Takie rezystory kosztują około 1,4zł za sztukę. Zasada działania wymaga, aby w drabince (rys. 1) rezystory oznaczone jako 2R miały rezystancję dokładnie dwa razy większą od rezystorów oznaczonych R. Można to osiągnąć tylko przez złożenie R z dwóch połączonych równolegle rezystorów. Elementy C1, C2, R17, R18, R19 stanowią filtr wyjściowy obcinający harmoniczne. Układ jest bardzo prosty i można go zmontować "w powietrzu". Jak łatwo policzyć, potrzeba 33 rezystorów po 1,4zł za sztukę, czyli 47zł. To dużo. Jeśli użyjemy rezystorów o tolerancji 2%, czy 5% nie osiągniemy wymaganej dokładności.


Rys. 1. Schemat prostego Covoxa.

   Autor przeprowadził odpowiednie badania i stwierdził, że wersja z rezystorów, pokazana na rysunku 1, nie nadaje się do poważniejszych zastosowań.

WERSJA DRUGA.

   Zajmiemy się drugą wersją, gdzie użyto scalonego przetwornika typu DAC-08. Zawiera on w swej strukturze drabinkę rezystorów R-2R, wzmacniacze operacyjne, bufory wejściowe. Na rysunku 2 przedstawiono schemat Covoxa. Wyjście przetwornika jest prądowe i do zmiany prądu na napięcie należy użyć wzmacniacza operacyjnego. Funkcję tę spełnia układ W1, a elementy C9, R5 tworzą filtr likwidujący harmoniczne powstałe w procesie przetwarzania A/C, C/A. Sygnał po przejściu przez wtórnik W2 przekazywany jest do wyjścia. Dodatkowo na wejście W2 dodawany jest sygnał pochodzący z układu dźwiękowego C-64, dzięki czemu sample można mieszać z dźwiękiem generowanym przez SID.


Rys. 2. Schemat ideowy Covoxa.

MONTAŻ.

   Płytkę należy zaprojektować i wykonać we własnym zakresie na podstawie schematu z rysunku 2. Montaż rozpoczynamy od wlutowania rezystorów, kondensatorów. Następnie nalutowujemy złącze USER portu i układ US1. Przyłączamy urządzenie do komputera i sprawdzamy czy na wyprowadzeniu 2 US1 pojawiło się napięcie -5V. Jeśli nie, należy sprawdzić elementy C5, D1, D2, C6, US1, C7, C8. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe wlutowanie kondensatorów. W następnej kolejności montujemy układy US2, US3. Jako US2 można użyć DAC0808, MC1408, DAC-08. Przyłączamy wyjście Covoxa do dowolnego wzmacniacza mocy i wpisujemy program z listingu 1 w Turboassemblerze.

;PROCEDURA GENERUJACA PRZEZ COVOX
;PRZEBIEG PILOKSZTALTNY
;O CZESTOTLIWOSCI OKOLO 2KHZ

     *= $0810

;---------------------------------------
     SEI    ;WYL. PRZERWAN
     LDX #$FF  ;PORT NA WYJ
     STX $DD03
     INX    ;WYL. VIC
     STX $D011
LOOP   INX    ;GENEROWANIE
     STX $DD01 ;PRZEBIEGU
     STX $D020 ;PILOKSZTALTNEGO
     NOP
     NOP
     JMP LOOP
;---------------------------------------		 

   W głośniku powinien pojawić się ton o częstotliwości około 2kHz. Program generuje napięcie piłokształtne, co można sprawdzić oscyloskopem.


Rys. 3. Podłączenie wtyczek.

   Pozostało jeszcze podłączyć wtyczki z Covoxem (rys. 3) i wypróbować programy zapisujące i odtwarzające sample ośmiobitowe (listing 2).

;PROCEDURA SAMPLUJACA DZWIEKI
;DO PAMIECI KOMPUTERA 8-BITOW
;ORAZ ODTWARZAJACA JE NA PRZERWANIACH

     *= $0810

     JMP READ
     JMP WRITE
;---------------------------------------
START  = $1000
KONIEC  = $FF00
SPEED  = $90
;---------------------------------------
STRLOW  = $FA
STRHIGH = STRLOW+1
END   = STRHIGH+1
SPD   = END+1
PAMIEC  = SPD+1
;---------------------------------------
WRITE  SEI     ;WYL PRZERWAN
     LDA #$7F
     STA $DD0D
     LDA #>START ;ADRES STARTOWY
     LDX #>KONIEC ;KONCOWY
     LDY #SPEED  ;PREDKOSC
     STA STRHIGH
     STX END
     STY SPD
     LDX #$00
     STX STRLOW
     JSR VOLUME  ;GLOSNY SID
     LDX #$07
     JSR VOLUME
     LDX #$0E
     JSR VOLUME
     LDY #$00   ;PORT NA WEJSCIE
     STY $DD03
     JSR TIMER
LOOP1  LDA $DD0D  ;CZEKA NA TIMER
     AND #$01
     BEQ *-5
     LDA $DD01  ;ODCZYT PROBKI
     LSR A
     LSR A
     LSR A
     LSR A
     STA $D418  ;WYSLANIE DO SID
     STA $D020
     LDA $DC01  ;CZY BYL STOP
     BPL STOP
     LDA $DC01  ;CZY SPACJA
     AND #$10
     BNE LOOP1

    ;NACISNIETO SPACJE START ZAPISU

     STY $D011  ;WYLACZENIE VIC
DALEJ  LDA $DD0D  ;CZEKA NA TIMER
     AND #$01
     BEQ *-5
     LDA $DD01  ;POBRANIE PROBKI
     INC $01
     STA (STRLOW),Y
     DEC $01
     LSR A
     LSR A
     LSR A
     LSR A
     STA $D418
     STA $D020
     LDA $DC01  ;CZY BYL STOP
     BPL STOP
     INY     ;ZWIEKSZ ADRES
     BNE DALEJ
     INC STRHIGH
     LDA STRHIGH ;CZY END
     CMP END
     BNE DALEJ
STOP   LDA #$1B   ;WLACZA EKRAN
     STA $D011
     CLI     ;I PRZERWANIA
     RTS
;---------------------------------------
READ   SEI     ;WYLACZENIE IRQ
     LDA #$7F
     STA $DD0D
     LDA #>START ;ADRES STARTOWY
     LDX #>KONIEC ;KONCOWY
     LDY #SPEED  ;PREDKOSC
     STA STRHIGH
     STX END
     STY SPD
     LDA #$00
     STA STRLOW
     JSR TIMER
     LDY #$FF   ;PORT NA WYJSCIE
     LDA $0318  ;ZAPAMIETANIE
     LDX $0319  ;WEKTORA NMI
     STA NMILOW
     STX NMIHIGH
     LDA #NMI
     STA $0318
     STX $0319
     LDA #$81   ;ZEZWALA NA NMI
     STA $DD0D
     CLI
     RTS

NMI   PHA
     TYA
     PHA
     LDY #$00
     INC $01
     LDA (STRLOW),Y ;ZM. BANKU RAM
     DEC $01
     STA $DD01
     STA $D020
     INC STRLOW
     BNE *+4
     INC STRHIGH
     LDA STRHIGH  ;CZY KONIEC
     CMP END
     BEQ STOPNMI
     LDA $DC01   ;CZY BYL STOP
     BPL STOPNMI
EXITNMI PLA      ;WYJSCIE Z NMI
     TAY
     PLA
     BIT $DD0D
     RTI

STOPNMI LDA NMILOW  ;STARY WEKTOR
     LDX NMIHIGH
     STA $0318
     STX $0319
     LDA #$01   ;WYL PRZERWAN
     STA $DD0D
     BNE EXITNMI
;---------------------------------------
VOLUME
     LDA #$00
     STA $D405,X
     LDA #$FF
     STA $D402,X
     STA $D403,X
     LDA #$F0
     STA $D406,X
     LDA #$41
     STA $D404,X
     RTS
;---------------------------------------
TIMER
     LDA #$00   ;USTAW TIMER
     STA $DD05
     LDA SPD
     STA $DD04
     LDA #$01
     STA $DD0E
     LDA $DD0D
     RTS
;---------------------------------------
NMILOW
     .BYTE $00
NMIHIGH .BYTE $00
;---------------------------------------

   Jak widać, program jest bardzo podobny do wersji czterobitowej, co jest naturalne. Niektórzy zapytają, dlaczego podczas zapisu skierowałem dźwięki z samplera na SID? Otóż nie można mieć w porcie równocześnie Samplera i Covoxa.

WYKAZ ELEMENTÓW.

Rezystory
R1 : 220Ohm
R2, R3, R5 : 2,7kOhm
R4 : 8,2kOhm
R6, R7 : 10kOhm
Kondensatory
C1 : 47uF
C2, C4, C7, C9 : 22nF
C3, C8 : 22uF
C10 : 10nF
C11 : 470nF
Półprzewodniki
D1, D2 : 1N4148
US1 : 79L05
US2 : DAC-08
US3 : TL082
Różne
Złącze USER
DIN5 : wtyk i gniazdo

   Literatura:
Andrzej Markowski: Układy analogowe w systemach mikroprocesorowych WNT, Warszawa 1991, 1992.
USKA Układy analogowe 5/95. AVT, Warszawa, 1996.
Marian Łakomy, Jan Zabrodzki: Scalone przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe. PWN, Warszawa 1985.Autor:
Data realizacji:
Data publikacji:
Data modyfikacji:
Pierwsza publikacja:Sławomir Skrzyński
-
16.3.2004
-
EDW 4/97

DODAJ SWÓJ KOMENTARZInstrukcja używania systemu komentarzy    

 1. W polu "Podpisz się" umieszczasz swoje Imię, Nazwisko albo Pseudonim używając znaków alfanumerycznych: A-Z, 0-9 oraz znaków specjalnych, np.: !^<>" ' itp.
  Tagi HTML są nieaktywne.
 2.    
 3. W polu "Wpisz treść" umieszczasz komentarz używając znaków alfanumerycznych: A-Z, 0-9 oraz znaków specjalnych, np.: !^<>" ' itp. Klawisz ENTER tworzy nowy akapit.
  Tagi HTML są aktywne. Możesz:

 4.    Możliwość:

  Komenda:

  Przykład:

     a.   Pogrubić tekst: <B></B> Pogrubiony
     b.   Pochylić tekst: <I></I> Pochylony
     c.   Podkreślić tekst: <U></U> Podkreślony
     d.   Stworzyć indeks górny: <SUP></SUP> Indeks górny
     e.   Stworzyć indeks dolny: <SUB></SUB> Indeks dolny
      f.   Użyć czcionki maszynowej: <TT></TT> Czcionka maszynowa


  Adresy URL wpisujemy w postaci http://nazwastrony.pl, ftp://nazwastrony.pl.
  Adresy email wpisujemy w postaci nazwa@nazwa.pl.
  Adresy Gadu-Gadu wpisujemy w postaci gg:1234567 (bez spacji).

  Proszę pamiętać o domykaniu otwartych tagów.
  Przed naciśnięciem przycisku Komentuj, zaznacz checkboks przy jego prawym boku.

Podpisz się:

Wpisz treść:

   wyślij mój komentarz    ukryj mój adres IP